Alimango from Roxas City

Iloilo City visit, May 2009
Pasalubong from relatives from Roxas City.

2 comments:

Lee said...

Amo ini nga klase sang alimango nga gusto ko! Teh, maaligue sya Cecil?

Cecilia MQ said...

Lee ang nabal an ko alimango lang. grabe aligue ya kapin pa ang female. grabe gid ni cholesterol ko.